Efektywność wykorzystania paszy

CRV Feed efficiency

W grudniu 2020 r. firma CRV wprowadziła unikatową ocenę wartości hodowlanej na podstawie efektywności wykorzystania paszy. CRV jest jedynym podmiotem na świecie, który dokonuje oceny wartości hodowlanej w oparciu o rzeczywiste dane o spożyciu paszy. Codziennie gromadzimy informacje o wielkości spożycia paszy u ponad 2000 krów w okresie laktacji. W połączeniu z danymi zebranymi od ponad 7000 krów holenderskich i flamandzkich daje to najbardziej wiarygodny wskaźnik wartości hodowlanej w sektorze. 

    • 10% więcej mleka przy takiej samej ilości paszy
    • Idealna równowaga między zdrowotnością zwierząt a wydajnością produkcji
    • Średnia wiarygodność rzędu 85–90%

Skontaktuj się z nami
 
Wydajne i zrównoważone stada

Wydajne krowy ze zrównoważonej produkcji przynoszą natychmiastowe korzyści nie tylko producentom mleka, ale całemu społeczeństwu. Pasza odpowiada za około 60% całości kosztów zmiennych w produkcji mleka. Hodowla w kierunku optymalizacji wykorzystania paszy pozwala zredukować koszt żywienia o średnio 10%. Efektywne wykorzystanie paszy ma również korzystny wpływ na środowisko, zmniejszając emisje gazów cieplarnianych i ograniczając zużycie rzadkich zasobów.

 

CRV – lider w dziedzinie efektywnego wykorzystywania paszy

W 2017 roku firma CRV jako pierwszy podmiot wyspecjalizowany w doskonaleniu bydła rozpoczęła kompleksową akcję pomiaru spożycia paszy przez krowy mleczne w pięciu gospodarstwach hodowlanych. Celem było obniżenie kosztów paszy w produkcji mlecznej.  Codziennie zbieramy dane dotyczące spożycia paszy z pięciu działających gospodarstw produkcyjnych, a także 5 gospodarstw badawczych. Dzięki temu CRV jest jednym z liderów w gromadzeniu rzeczywistych danych o wielkości spożycia paszy.

 

Większe zyski dzięki wyższym przychodom

Dzięki ocenie wartości hodowlanej na podstawie efektywności wykorzystania paszy można szybko zwiększyć produkcję mleka o 10% przy tych samych kosztach paszy (na podstawie życiowej produkcji mleka).

 

Efektywność wykorzystania paszy: ilość mleka wyprodukowana przez krowę w przeliczeniu na kg paszy

Krowa w programie testowym CRV produkuje średnio 1,46 kg mleka (FPCM) na kg paszy. Widoczne jest duże zróżnicowanie pomiędzy osobnikami (1,1–1,9) i stadami (1,2–1,6). 25% krów o najwyższej ocenie pod względem efektywności wykorzystania paszy w stadzie produkuje od 0,4 do 0,5 kg mleka więcej niż 25% krów o najniższym wyniku (przy tej samej ilości spożywanej paszy). Krowy o większej efektywności wykorzystania paszy umożliwiają także zmniejszenie produkcji obornika i emisji metanu.

Wiarygodna ocena wartości hodowlanej

W aktualnym portfolio buhajów wiarygodność oceny wartości hodowlanej CRV z uwzględnieniem efektywności wykorzystania paszy wynosi 85–90% (zweryfikowana na podstawie córek). Jest to efekt analizy danych z pomiarów wykonanych w gospodarstwach w ramach programu.  Od grudnia 2020 r. producenci mogą dokonywać selekcji buhajów na podstawie nowej oceny wartości hodowlanej.

 

Pierwsza dziesiątka (indeks z kwiecień 2021 r.)
Buhaj Wartość hodowlana pod względem efektywności wykorzystania paszy
Jacuzzi 113
Endless RF 111
Lawrence 110
Louis P 109
Nominator 108
Altitude 108
Fragrant 108
Recording PP 108
Amuse 108
Trevor 108

*Na podstawie córek

 

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

CRV ściśle współpracuje z firmą Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o. Na życzenie dostępna jest oferta buhajów i powiązanych usług.

Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 58, 18-400 Łomża

tel. 86 218 10 11

biuro@hgplus.pl