Fodereffektivitet

CRV Feed efficiency

I december 2020 introducerede CRV et unikt avlsværdital for fodereffektivitet. CRV er den eneste virksomhed i verden, som baserer dette avlsværdital på reelle data om foderoptagelse. Vi indsamler i øjeblikket daglige foderoptagelsesdata fra over 2.000 malkende køer. Dette, allerede indsamlet data fra mere end 8.000 hollandske og flamske køer, giver sektorens mest pålidelige avlsværdital.

  • 10 % mere mælk med samme mængde foder
  • Suveræn balance mellem sunde og effektive køer
  • Gennemsnitlig pålidelighed på 85-90 %

 
Kontakt os

 

Effektive og bæredygtige besætninger

Effektive og bæredygtige køer genererer øjeblikkelige fordele for både mælkeproducenter og samfundet. Foderomkostninger udgør omkring 60 % af de samlede variable omkostninger, der er forbundet med mælkeproduktion. Når man avler efter bedre fodereffektivitet, kan man gennemsnitligt spare 10 % på foderomkostninger. Desuden har en effektiv foderudnyttelse også en positiv indvirkning på miljøet, da det reducerer drivhusgasemissionerne og forbruget af knappe ressourcer.

 

CRV – førende i fodereffektivitet

I 2017 blev CRV det første kvægavlsselskab, der iværksatte storstilede målinger af foderoptagelsen hos malkekøer på fem aktive kvægbrug. Målet er at reducere foderomkostningerne i forbindelse med mælkeproduktion.  Vi indsamler i øjeblikket daglige foderoptagelsesdata fra de fem aktive besætninger, samt fra fem forsøgslandbrug. Det giver CRV en førende position inden for indsamling af reelle foderoptagelsesdata.

 

Større rentabilitet som følge af højere indtægter

Anvendelsen af avlsværdital for fodereffektivitet medfører hurtigt en 10 % højere mælkeproduktion med de samme foderomkostninger (baseret på levetidsproduktionen hos én ko ).

 

Fodereffektivitet: mælkeydelse per ko per kg foder

En gennemsnitsko i CRV’s testprogram producerer 1,46 kg EKM per kg. tørstof. Der er betydelige variationer mellem køerne (1,1-1,9) og besætningerne (1,2-1,6). De 25 % af køerne i besætningen, der scorer højest på fodereffektivitet, producerer 0,4 til 0,5 kg mælk mere per kg. tørstof end de 25 %, der scorer lavest på fodereffektivitet. Avl efter mere effektive malkekøer reducerer samtidig gødningsmængden, og metan emissioner.

 

Særdeles pålideligt avlsværdital

I vores aktuelle tyrekatalog har avlsværditallet for fodereffektivitet hos døtreafprøvede tyre fra CRV en sikkerhed på 85-90 %. Det er resultatet af de analyserede målinger fra de besætninger, der indgår i programmet.  Fra december 2020 kan kvægbruger vælge tyre på baggrund af dette nye avlsværdital.

 

Top 10 (indeks fra april 2021)
Tyr Avlsværdital for fodereffektivitet
Jacuzzi 113
Endless 111
Lawrence 110
Louis P 109
Nominator 108
Altitude 108
Fragrant 108
Recording PP 108
Amuse 108
Trevor 108

*Døtreafprøvet


Kontakt

Vil du vide mere om fodereffektivitet? Så kontakt BREEDnCARE Danmark.

Kystvejen 11, Store Anslet
Haderslev, Denmark

 

Call: +45 86 88 63 75

EMAIL info@breedncare.dk