Fodereffektivitet

Product benefits

CRV Feed efficiency
  • 10 % mere mælk med samme mængde foder
  • Suveræn balance mellem sunde og effektive køer
  • Gennemsnitlig pålidelighed på 85-90 %

I december 2020 introducerede CRV et unikt avlsværdital for fodereffektivitet. CRV er den eneste virksomhed i verden, som baserer dette avlsværdital på reelle data om foderoptagelse. Vi indsamler i øjeblikket daglige foderoptagelsesdata fra over 2.000 lakterende køer. Dette kombineret med data indsamlet fra mere end 8.000 hollandske og flamske køer giver sektorens mest pålidelige avlsværdital.

 

Webinar: “Feed efficiency in Practise”: 24. marts 2021 kl. 20.30 (CEST)

Onsdag den 24. marts afholder vi en rundbordssamtale med Gerard Meerkerk (ejer af forsøgslandbrug for fodereffektivitet) og Pieter van Goor (avlsspecialist hos CRV). Lær mere om fodereffektivitet i praksis ved dette interaktive webinar (afholdes på engelsk). Tilmeld dig nu>>

Effektive og bæredygtige besætninger

Effektive og bæredygtige køer genererer øjeblikkelige fordele for både mælkeproducenter og samfundet. Foderomkostninger udgør omkring 60 % af de samlede variable omkostninger, der er forbundet med mælkeproduktion. Når man avler efter bedre fodereffektivitet, kan man gennemsnitligt spare 10 % på foderomkostninger. Desuden har effektiv foderudnyttelse også en positiv indvirkning på miljøet, da det reducerer drivhusgasemissionerne og forbruget af knappe ressourcer.

 

CRV – førende i fodereffektivitet

I 2017 blev CRV den første besætningsforbedringsorganisation, der iværksatte storstilede målinger af foderoptagelsen hos malkekøer på fem aktive landbrug. Målet er at reducere foderomkostningerne i forbindelse med mælkeproduktion.  Vi indsamler i øjeblikket daglige foderoptagelsesdata fra de fem aktive landbrug samt fra fem forsøgslandbrug. Det giver CRV en førende position inden for indsamling af reelle foderoptagelsesdata.

 

Større rentabilitet som følge af højere indtægter

Anvendelsen af avlsværdital for fodereffektivitet medfører hurtigt en 10 % højere mælkeproduktion med de samme foderomkostninger (baseret på levetidsproduktionen hos én ko).

Fodereffektivitet: mælkeydelse pr. ko pr. kg foder

25% more milk

En gennemsnitsko i CRV’s testprogram producerer 1,46 kg EKM pr. kg foder. Der er betydelige variationer mellem køerne (1,1-1,9) og besætningerne (1,2-1,6). De 25 % af køerne i besætningen, der scorer højest på fodereffektivitet, producerer 0,4 til 0,5 kg mælk mere med den samme mængde foder end de 25 %, der scorer lavest på fodereffektivitet. Anvendelsen af mere effektive køer reducerer også gødningsmængden og methanemissionerne.

 

Særdeles pålideligt avlsværdital

I vores aktuelle tyrekatalog har avlsværditallet for fodereffektivitet hos døtreafprøvede tyre fra CRV en pålidelighed på 85-90 %. Det er resultatet af de analyserede målinger fra de landbrug, der indgår i programmet.  Fra december 2020 kan landmændene vælge tyre på baggrund af dette nye avlsværdital.

 

Top 10 (indeks fra december 2020)
Tyr Avlsværdital for fodereffektivitet
Jacuzzi 113
Endless 111
Lawrence 110
Louis P 109
Nominator 108
Altitude 108
Fragrant 108
Recording PP 108
Amuse 108
Trevor 108

*Døtreafprøvet


Kontakt

Vil du vide mere om fodereffektivitet? Så kontakt BREEDnCARE Danmark.

 

 

Fodereffektivitet har aldrig været vigtigere.

Gerard Meerkerk, hollandsk mælkeproducent


Related News